Arbeidsvarsling

Vi hjelper deg å varsle arbeidet

Planlegger du å utføre eller få arbeid utført på eller ved vei? Kommunen pålegger alle som jobber nær offentlig vei å søke om dette – enten man har kompetanse selv eller leier inn et firma til å gjøre det.

Hvorfor arbeidsvarsling?

Arbeid på/ved vei representerer økt fare for arbeidere og trafikanter. Derfor er det viktig at arbeidsvarsling utfører korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan.

Vi varsler for deg

Kranbilutleie AS kan bistå med arbeidsvarsling i området du skal utføre arbeid. Vi leier ut- og monterer midlertidige skilt, og hjelper deg med alt annet nødvendig arbeid.