Oppdrag innenfor glassløfting

Noen bilder fra glassløfting