Transport og heising av lysthus

I dag transporterte vi dette lysthuset ifra Trondheim Fengsel på Tunga med kranbil og følgebil, samt løftet det på plass på fundament i hagen til kunden.