ARBEIDSVARSLING

VI HJELPER DEG Å VARSLE ARBEIDET

Planlegger du å utføre eller få arbeid utført på eller ved vei? Kommunen pålegger alle som jobber nær offentlig vei å søke om dette – enten man har kompetanse selv eller leier inn et firma til å gjøre det.

Kontakt oss

Hvorfor arbeidsvarsling?

Arbeid på/ved vei representerer økt fare for arbeidere og trafikanter. Derfor er det viktig at arbeidsvarsling utfører korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan.

Kontakt oss